Verdien zorgzaam een centje bij als assistent

Fiscaal voordelig, tot €7.170 bijverdienen

Zowel de assistent als de opdrachtgever zijn verzekerd

Flexibiliteit: jij kiest welke taken en wanneer

Bij welke taken kan je assistentie bieden?

Ondersteuning in het dagelijks leven (verzorging, hulp bij maaltijden,…)

Hulp bij vervoer (boodschappen, doktersbezoek,…)

Begeleiden van vrijetijdsactiviteiten

Anderen gezelschap houden, oppassen,…

Administratieve ondersteuning

Nacht- en dagopvang

Ondersteuning bij ICT

Ontdek de succeservaring van assistent Geert

Hoe werkt het?

Meld je aan als assistent

Dat kan makkelijk online of telefonisch. We zijn continu op zoek naar gemotiveerde assistenten.

Kennismaking met Exxtra

Ben je ingeschreven? Super, dan nemen wij spoedig contact op voor een eerste kennismaking.

Wacht op een match

We zoeken een compatibele budgethouder op basis van je woonplaats, beschikbaarheid en takenpakket. En het moet natuurlijk ook klikken!

Ontvang je betaling

Jouw budgethouder registreert maandelijks je prestaties. Zo zorgen wij voor een vlotte uitbetaling.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de belangrijkste vragen per categorie.
Geen geschikt antwoord gevonden? Bel ons gerust op het nummer 0471 66 38 25 of 0471 66 11 39 (tijdens de kantooruren).

Algemeen

Trixxo Exxtra is een erkend platform voor deeleconomie. In Vlaanderen kan je dankzij deeleconomie bijklussen zonder een speciaal statuut en dat tegen een gunstig fiscaal tarief.

Wij brengen de opdrachtgever en de assistent met elkaar in contact. De activiteit speelt zich steeds af in de privésfeer. Dit kan gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij vervoer, gezelschap, ondersteuning tijdens vrijetijdsbesteding, nachtopvang, allerlei kluswerken,…

Wij zorgen voor de facturatie naar de opdrachtgever/budgethouder en de uitbetaling naar de assistent. Ook zijn we de schakel en matchen we opdrachtgever/budgethouder aan nieuwe assistenten. Inbegrepen is er voor zowel de opdrachtgever als de assistent een verzekering afgesloten.

Grotendeels zijn onze gebruikers andersvaliden die een assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen

Met dit budget kunnen ze zorg en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders. 

 • Iedereen ouder dan 18 jaar
 • Gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, arbeiders,…
 • Ongeacht of je deeltijds werkt, voltijds werkt of niet tewerkgesteld bent
 • Ontvanger van een onderbrekingsuitkering (ouderschapsverlof, medisch zorgverlof,…)

EXXTRA aandacht voor gepensioneerden

 • Zolang je onder de fiscale limiet blijft, worden de inkomsten niet beschouwd als beroepsinkomsten en hebben deze in principe geen invloed op je pensioen
 • Voor sommige uitkeringen kunnen er afwijkende regels van toepassing zijn, afhankelijk van een aantal factoren.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of via onderstaande link: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen of neem contact op met ons.

EXXTRA aandacht voor personen met een uitkering

Via de mutualiteit

 • Indien je een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, kan je werken via Trixxo Exxtra zonder je uitkering te verliezen.
 • Alvorens dien je een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit en bekom je de goedkeuring van de mutualiteit.
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

Via de RVA

 • Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan je werken via Trixxo Exxtra. Wel zal je hiervan aangifte moeten doen bij de uitbetalingsinstelling.
 • Voor de dagen dat je werkt via Trixxo Exxtra, zal je geen uitkering ontvangen.
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

EXXTRA aandacht voor studenten

 • Ook als student kan je assistent worden bij Trixxo Exxtra! Werken via deeleconomie kan probleemloos gecombineerd worden met je studentenjob. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden
 • Je eigen belastingen: de uren die je werkt via Trixxo Exxtra, tellen niet mee voor je urencontingent van 600 uur (in 2023). Als je minder verdient dan de fiscale limiet, betaal je ook 10,7% belasting, of in sommige gevallen zelfs helemaal geen belasting!
 • De belastingen van je ouders: als je meer verdient dan een bepaald bedrag ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belasting betalen. Het maximumbedrag verandert jaarlijks en is afhankelijk van je gezinssituatie. Je kan het maximumbedrag steeds raadplegen via www.studentatwork.be 

Let op: je inkomsten uit deeleconomie worden samengeteld met eventuele andere inkomsten die je verdient.
Voor meer informatie neem je best contact op met ons of kan je terecht op:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen#q4

Assistent

Iedereen!!! Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig. Belangrijk is dat je graag zorg draagt voor anderen.

Het takenpakket van een persoonlijk assistent is niet welomschreven.

Je biedt hulp en ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten in de meest brede zin.

Je biedt assistentie in de niet professionele sfeer.
Dit kan gaan om hulp bij het wassen, aankleden, koken, boodschappen, ondersteuning bij vrije tijdsbesteding, vervoer, gezelschap,…

Voor specifieke medische verzorging dient de opdrachtgever/budgethouder professionals in te schakelen.

Je kan als budgethouder meerdere assistenten ter ondersteuning inschrijven. Je contactpersoon bij Trixxo Exxtra kan je hier verder in begeleiden.

Beide systemen kunnen gecombineerd worden als onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • Een verschillend takenpakket.
 • In een andere periode. Je kan in het ene systeem eerst hulp bieden en dan overstappen naar het andere systeem.

De inkomsten uit beide systemen moeten niet worden opgeteld. In beide systemen kan het maximum bedrag worden bijverdiend.

 • Persoonlijke aanpak!
 • Ons Platform, waar je transparant jouw prestaties en documenten kan raadplegen.
 • Ongevallenpolis (assistent) en polis burgerlijke aansprakelijkheid (opdrachtgever). Klik hier voor meer info
 • Wil je Exxtra bijverdienen? Via ons vernieuwd platform zoeken we samen naar een match.
 • Toegang tot het EKIVITA platform. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • Trixxo is meer dan deeleconomie. Heb je nood aan een nieuwe uitdaging? Raadpleeg via www.trixxo.be  onze interne en externe vacatures. Ook kan je via ons aan de slag als persoonlijk assistent op basis van interimcontracten.

Belastingen

Het bedrag van €7170 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon + de servicekost voor de opdrachtgever + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200))= €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • De assistent heeft dan €233,88 van de €7170 verdiend

De belasting wordt berekend op de som van het brutoloon + de servicekost + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200))= €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • €233,88 x 10,7% = €25,03

Inkomsten uit deeleconomie moet je aangeven via je belastingbrief. Trixxo Exxtra bezorgt hiervoor jaarlijks een fiscale fiche aan de assistent.

Als de inkomsten beschouwd worden als ‘diverse inkomsten’ worden deze belast aan 20%. De fiscus trekt wel automatisch 50% kosten af van je bruto inkomsten. De 20% belasting wordt dus berekend op de helft van je bruto inkomsten.

Daarom is Trixxo Exxtra verplicht om bij de uitbetaling van de assistent 10,7% belasting in te houden.

Let op: bovenstaande is enkel van toepassing indien de assistent onder de jaargrens van €7170 (2023) blijft.

Betalen en verdienen

Het uurtarief is steeds een afspraak tussen de opdrachtgever/budgethouder en de assistent.

Een deeleconomieplatform is niet bevoegd om de kostprijs van de dienstverlening te bepalen, noch een limiet voor het uurtarief op te leggen.

Het bruto uurloon wordt in onderling overleg bepaald tussen de assistent en de opdrachtgever/budgethouder. Er wordt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht.

Ontvang je graag een exacte berekening van bruto naar netto, contacteer een medewerker van Trixxo Exxtra.

Een assistent mag in 2023 tot €7.170 bruto bijverdienen via deeleconomie om te genieten van het verlaagd belastingtarief van 10,7%. Als je bewust kiest om het bedrag van €7.170 te overschrijden, zullen de inkomsten via deeleconomie als beroepsinkomsten worden behandeld, zowel voor de fiscus als voor de RSVZ. Overschrijding van het maximumbedrag, leidt er tevens toe dat het volgende inkomensjaar geen gebruik kan gemaakt worden van het fiscaal gunstregime voor deeleconomie.

Let op! Wanneer je bijvoorbeeld in december 2022 als assistent hebt gewerkt maar deze prestatie pas in 2023 doorgegeven en gefactureerd wordt, dan zal deze prestatie meetellen voor de limiet van 2023.

Via ons digitaal platform, kan zowel de opdrachtgever/budgethouder als de assistent op ieder moment de fiscale teller raadplegen.
Zodra de fiscale limiet wordt overschreden, is het ter bescherming van de assistent niet meer mogelijk om prestaties via het platform te registreren.
Wanneer de assistent kennis heeft genomen van de fiscale gevolgen en er bewust voor kiest om de limiet te overschrijden, wordt de toegang terug verleend.

De opdrachtgever registreert maandelijks de prestaties. Hierna ontvangt de opdrachtgever/budgethouder een betalingsuitnodiging.
Wij zorgen voor de uitbetaling van de assistent.

Meerdere keren per week worden de betalingen verwerkt.

Enkele getuigenissen

“Ik heb me bij Exxtra aangemeld omdat ik, naast mijn job in de bibliotheek, nog wat tijd over had. En het zorgende spreekt me aan. De mensen van Exxtra hebben me ingezet bij een ouder koppel. Ze wonen nog zelfstandig. Maar de laatste tijd viel de vrouw af en toe, en riep haar echtgenoot hulp in bij de buren. Die beelden spookten sindsdien bij de kinderen door hun hoofd. Daarom deden zij een beroep op Exxtra voor het zoeken van een geschikte assistent. Ik kom ’s avonds langs, sla een praatje en blijf slapen in de logeerkamer. Dat stelt de kinderen gerust. En ’s morgens staat het ontbijt lekker voor hen klaar.”

Bij opstart voelde ik me goed geholpen door de medewerkers van Trixxo Exxtra. De uitleg was duidelijk en ik voelde me snel op mijn gemak. Ik kreeg een duidelijk antwoord op mijn vragen.

Door Trixxo Exxtra, verdien ik nu een centje bij. En tegelijk kan ik anderen helpen. Samen met de budgethouder bepaal ik maandelijks mijn uren. Die flexibiliteit maakt het voor mij interessant om bij te werken.”

Via Trixxo Exxtra kan ik mijn broer ondersteunen en wordt hij begeleidt door mensen uit zijn eigen netwerk. Trixxo regelt de volledige administratie voor ons.”