FAQ ———-

 

veelgestelde vragen & antwoorden

Hier vind je de belangrijkste vragen en antwoorden per categorie.

Niet het antwoord gevonden dat je zocht? Bel ons gerust op het nummer 0471 66 11 39.

algemeen hulpvrager assistent betalen en verdienen belastingen

algemeen

 

Exxtra is een erkend platform voor deeleconomie. In Vlaanderen kan je dankzij deeleconomie bijklussen zonder een speciaal statuut en dat tegen een gunstig fiscaal tarief.

 • Wij brengen de hulpvrager en de assistent met elkaar in contact. De activiteit speelt zich steeds af in de privésfeer. Dit kan gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij vervoer, gezelschap, ondersteuning tijdens vrijetijdsbesteding, nachtopvang, allerlei kluswerken,…
 • Wij zorgen voor de facturatie naar de hulpvrager/budgethouder en de uitbetaling naar de assistent. Ook zijn we de schakel en matchen we hulpvragers aan nieuwe assistenten. Inbegrepen is er voor zowel de hulpvrager als de assistent een verzekering afgesloten.

Grotendeels zijn onze gebruikers andersvaliden die een assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen

Met dit budget kunnen ze zorg en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Bij inschrijving ontvangt de budgethouder een overeenkomst:

 • Deze overeenkomst is tussen exxtra en budgethouder en moet ter goedkeuring worden aangeboden aan het VAPH.

Enkele gegevens die je nodig hebt, bij het aanbieden van de overeenkomst bij ‘mijn VAPH’:

 • Registreren als cash overeenkomst
 • Type: natuurlijke- of rechtspersoon
 • Organisatie: exxtra met ondernemingsnummer BE0807261417
 • Iedereen ouder dan 18 jaar;
 • Gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, arbeiders,…
 • Ongeacht of je deeltijds werkt, voltijds werkt of niet tewerkgesteld bent;
 • Ontvanger van een onderbrekingsuitkering (ouderschapsverlof, medisch zorgverlof,…).

exxtra aandacht voor gepensioneerden

 • Zolang je onder de fiscale limiet blijft, worden de inkomsten niet beschouwd als beroepsinkomsten en hebben deze in principe geen invloed op je pensioen;
 • Voor sommige uitkeringen kunnen er afwijkende regels van toepassing zijn, afhankelijk van een aantal factoren;
 • Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of via volgende link of neem contact op met ons.

exxtra aandacht voor personen met een uitkering

Via de mutualiteit

 • Indien je een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, kan je werken via exxtra zonder je uitkering te verliezen;
 • Alvorens dien je een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit en bekom je de goedkeuring van de mutualiteit;
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

Via de RVA

 • Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan je werken via exxtra. Wel zal je hiervan aangifte moeten doen bij de uitbetalingsinstelling;
 • Voor de dagen dat je werkt via exxtra, zal je geen uitkering ontvangen;
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

exxtra aandacht voor studenten

Ook als student kan je assistent worden bij exxtra! Werken via deeleconomie kan probleemloos gecombineerd worden met je studentenjob. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:

 • Je eigen belastingen: De uren die je werkt via exxtra, tellen niet mee voor je urencontingent van 600 uur (in 2024). Als je minder verdient dan de fiscale limiet, betaal je 10,7% belasting, of in sommige gevallen zelfs helemaal geen belasting.
 • De belastingen van je ouders: Als je meer verdient dan een bepaald bedrag ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belasting betalen. Het maximumbedrag verandert jaarlijks en is afhankelijk van je gezinssituatie. Je kan het maximumbedrag steeds raadplegen via StudentAtWork.

Let op: je inkomsten uit deeleconomie worden samengeteld met eventuele andere inkomsten die je verdient.
Voor meer informatie neem je best contact op met ons of kan je terecht op:

Financien Belgium: nettobestaansmiddelen

Financien Belgium: Personen ten laste – Kinderen

 

 

hulpvrager

 

Het uurtarief wordt onderling afgesproken tussen hulpvrager/budgethouder en assistent. De opdrachtgever geeft de prestaties door na afloop van een bepaalde periode en dit op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Je kiest als hulpvrager zelf of je dit tweewekelijks of eerder maandelijks doet.

Het is de bedoeling dat de prestaties digitaal ingegeven worden op ons platform. Hierbij zal de hulpvrager/budgethouder dadelijk een betalingsuitnodiging ontvangen. Zodra exxtra de betaling ontvangen heeft, vergoeden wij onmiddellijk de assistent.

Wil je als persoon met een beperking een persoonsvolgend budget ‘PVB’ aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)? Volg deze stappen voor de aanvraagprocedure:

 1. Informatie verzamelen: Verzamel alle nodige informatie over je zorgbehoeften en levenssituatie.
 2. Contact met Dienst Ondersteuningsplan (DOP): Neem contact op met de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) voor begeleiding bij het opstellen van je persoonlijk ondersteuningsplan.
 3. Aanvraag indienen bij het VAPH: Dien je aanvraag in bij het VAPH met het ingevulde ondersteuningsplan en de nodige documenten.
 4. Multidisciplinair onderzoek: Het VAPH voor een onderzoek uit om je zorgbehoeften te beoordelen.
 5. Toekenning en budgetbepaling: Bij goedkeuring ontvang je een toekenning en wordt je PVB-budget bepaald op basis van je zorgnood.

Nodige documenten:

 • Identiteitsbewijs
 • Medische verslagen en attesten
 • Ondersteuningsplan opgesteld in samenwerking met DOP
 • Financiële informatie

Volg deze stappen en zorg ervoor dat je alle nodige documenten hebt om je aanvraag volledig in te dienen. Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg de officiële website.

Het bedrag van €7.460 is de som van:

 • De gepresteerde uren x het uurloon
 • De servicekost voor de hulpvrager
 • BTW op vermelde servicekost

Een voorbeeld:
Stel de assistent heeft 30 uur gepresteerd aan een uurtarief van €10
Bovenop de prestatie komt een servicekost en BTW van €50.82.

De hulpvrager zal dus uiteindelijk €350,82 betalen.

Hoe zit het dan met de assistent?
Wel, de assistent heeft in dit geval €350,82 van het maximale bedrag van €7.460 verdiend. Dat wil zeggen dat de assistent nog €7.109,18 mag verdienen dat jaar.

We mogen het woord verdienen bij die €350,82 echter niet letterlijk nemen, want op die €350,82 wordt nog 10,7% belastingen geheven. Het resterende bedrag wordt van de oorspronkelijke €300 afgetrokken.
300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 42 = €262,46

De assistent ontvangt €262,46 voor de gepresteerde uren.

Je kan als hulpvrager meerdere assistenten ter ondersteuning inschrijven. Je contactpersoon bij exxtra kan je hier verder in begeleiden.

Een budgethouder is een persoon met een beperking of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger aan wie het budget wordt toegekend. Je bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning je wenst te besteden met je budget, binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

 • Persoonlijk contact naargelang ieders behoefte
 • Makkelijk online platform:
  • Waar je zelf op zoek kan gaan naar exxtra ondersteuning
  • Waar je transparant jouw prestaties en documenten kan raadplegen.
 • Verzekering voor de hulpvrager en OOK voor de assistent
 • Toegang tot het EKIVITA platform. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • exxtra is meer dan deeleconomie. Via onze partner ‘TRIXXO Jobs’ kan je ook aan de slag als persoonlijk assistent op basis van uitzendcontracten.
 • Jaarlijkse familiedag voor jou en 3 gasten

 

 

assistent

 

Beide systemen kunnen gecombineerd worden als onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • Een verschillend takenpakket.
 • In een andere periode. Je kan in het ene systeem eerst hulp bieden en dan overstappen naar het andere systeem.

De inkomsten uit beide systemen moeten niet worden opgeteld. In beide systemen kan het maximum bedrag worden bijverdiend.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Makkelijk online platform:
  • Waar je transparant jouw prestaties en documenten kan raadplegen.
  • Nog wat tijd over? Je kan zelf op zoek gaan naar een hulpvrager in jouw omgeving
 • Je bent verzekerd
 • Toegang tot het EKIVITA platform. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • exxtra is meer dan deeleconomie. Via onze partner ‘TRIXXO Jobs’ kan je ook aan de slag als persoonlijk assistent op basis van uitzendcontracten

Als persoonlijk assistent bied je als het ware hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten van de hulpvrager.

 • Je biedt hulp en ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten in de meest brede zin.
 • Je biedt assistentie in de niet professionele sfeer.
  • Dit kan gaan om hulp bij het wassen, aankleden, koken, boodschappen, ondersteuning bij vrije tijdsbesteding, vervoer, gezelschap,…
  • Voor specifieke medische verzorging dient de hulpvrager/budgethouder professionals in te schakelen.

Iedereen. Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig. Belangrijk is dat je graag zorg draagt voor anderen.

.

 

 

belastingen

 

Inkomsten uit deeleconomie moet je aangeven via je belastingbrief. Exxtra bezorgt hiervoor jaarlijks een fiscale fiche aan de assistent.

Heb je minder verdiend dan de jaarlijks toegelaten limiet? Dan worden de inkomsten beschouwd als ‘diverse inkomsten’. En is de 10,7% bedrijfsvoorheffing de enige inhouding.

De wetgever omschrijft dit op de belastingaangifte op een andere manier! Er wordt gesteld dat 50% van de inkomsten aan 20% worden belast. Wat neerkomt op 100% aan 10.7% (0.7% = gemeentebelasting).

Let op: bovenstaande is enkel van toepassing indien de assistent onder de jaargrens van €7.460 (2024) blijft

De belasting wordt berekend op de som van het brutoloon + de servicekost + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200)) = €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • €233,88 x 10,7% = €25,03

Het bedrag van €7.460 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon + de servicekost voor de opdrachtgever + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200) = €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • De assistent heeft dan €233,88 van de €7.460 verdiend

Er wordt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht.

.

 

 

betalen en verdienen

 

Het uurtarief is steeds een afspraak tussen de hulpvrager/budgethouder en de assistent. Een deeleconomieplatform is niet bevoegd om de kostprijs van de dienstverlening te bepalen, noch een limiet voor het uurtarief op te leggen.

Via ons digitaal platform, kan zowel de hulpvrager/budgethouder als de assistent op ieder moment de fiscale teller raadplegen. Zodra de fiscale limiet wordt overschreden, is het ter bescherming van de assistent niet meer mogelijk om prestaties via het platform te registreren. Wanneer de assistent kennis heeft genomen van de fiscale gevolgen en er bewust voor kiest om de limiet te overschrijden, wordt de toegang terug verleend.

De opdrachtgever registreert maandelijks de prestaties. Hierna ontvangt de hulpvrager/budgethouder een betalingsuitnodiging.
Wij zorgen voor de uitbetaling van de assistent. Meerdere keren per week worden de betalingen verwerkt.

Procedure:

 1. Registratie van de prestatie;
 2. De hulpvrager ontvangt de betalingsuitnodiging;
 3. Betaling ontvangen door exxtra;
 4. Uitbetaling van de assistent;
 5. De hulpvrager ontvangt de factuur.

Het bruto uurloon wordt in onderling overleg bepaald tussen de assistent en de opdrachtgever/budgethouder.

Er wordt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Ontvang je graag een exacte berekening van bruto naar netto, contacteer een medewerker van exxtra.

Bij exxtra betaal je enkel wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening. Geen prestaties = geen kost.

Onze servicekost bedraagt 14% op het prestatiebedrag (uurloon x aantal uur) en 21% BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: de assistent presteert 10 uur aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200 (uurloon x aantal uur)
 • 14% x €200 = €28 (servicekost)
 • 21% op 14% = €5.88 (BTW op de servicekost)
 • €200 + €28 + €5.88 = €233.88 (totale kost voor de opdrachtgever)

Wat krijg je ervoor terug:

 • Persoonlijke aanpak! Indien gewenst, plannen we vrijblijvend een huisbezoek om onze werking toe te lichten en/of de nodige documenten samen in orde te brengen.
 • Volledige administratieve ontzorging
 • Ongevallenpolis(assistent) en polis burgerlijke aansprakelijkheid (opdrachtgever). Klik hier voor meer info. (PDF)
 • Heb je nood aan EXXTRA assistentie? Via ons vernieuwd platform zoeken we samen naar een match.
 • Toegang tot het EKIVITA platform, voor zowel budgethouders als assistenten. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • exxtra is meer dan deeleconomie. Heb je nood aan een huishoudhulp of wil je de assistent tewerkstellen via interim contracten. Ook dat kan via onze partner TRIXXO.

Een assistent mag in 2024 tot €7.460 bruto bijverdienen via deeleconomie om te genieten van het verlaagd belastingtarief van 10,7%. Als je bewust kiest om het bedrag van €7.460 te overschrijden, zullen de inkomsten via deeleconomie als beroepsinkomsten worden behandeld, zowel voor de fiscus als voor de RSVZ.

Overschrijding van het maximumbedrag, leidt er tevens toe dat het volgende inkomensjaar geen gebruik kan gemaakt worden van het fiscaal gunstregime voor deeleconomie.

Let op! Wanneer je bijvoorbeeld in december 2023 als assistent hebt gewerkt maar deze prestatie pas in 2024 doorgegeven en gefactureerd wordt, dan zal deze prestatie meetellen voor de limiet van 2024.

Het aantal uur dat een assistent kan werken om onder de fiscale limiet te blijven, is afhankelijk van het uurloon. Ontvang je graag een exacte berekening van het aantal uur op basis van het bruto uurloon, contacteer een medewerker en we helpen je graag verder.

 • Digitaal via ons platform
 • Maandelijkse automatische validatie
 • Per mail
 • Per post
 • Telefonisch

Je kiest als hulpvrager/budgethouder zelf, op welk moment de prestatie geregistreerd wordt. Dit kan iedere dag van de maand, naargelang je eigen ritme.

Onze diensten ———-

hulp in functie
van welzijn

Ons enthousiaste team van experts, staat klaar voor hulpbehoevenden / budgethouders, assistenten en (bijstands)organisaties. We ontzorgen in het vinden van een match tussen budgethouder en assistent, maar staan ook bij in de administratie die bij assistentiebeheer komt kijken. Onder andere de overeenkomsten tussen de verschillende partijen, financiële transacties, wetgeving eigen aan de sector, doorverwijzing enz.

meer over deeleconomie

neem vrijblijvend contact op

 Wij helpen je graag verder

Heb je vragen of wil je graag extra info?  Vul onderstaand formulier in of stuur een mail naar info@exxtra.be voor advies op maat. Wij helpen je graag verder!

  Onze klanten spreken uit eigen ervaring

   

  Ons kind is mindervalide. Hij gaat door de dag naar een aangepaste school. Al jarenlang zorgen mijn vrouw en ik voor hem als zijn assistent. Zijn budget laat toe dat we daarvoor vergoed worden. Daar doe je het natuurlijk niet voor. Via exxtra wordt alles goed geregeld. Dat geeft gemoedsrust. We zijn nu ook verzekerd en mijn statuut is beter geregeld. Dat spaart ons een pak tijd aan administratie.

  Donald
  ———-
  Budgethouder

  Mijn vader is al jaar en dag assistent. Een bijstandsorganisatie raadde ons aan om de ondersteuning via exxtra te regelen. Ze bezorgden ons de nodige documenten en hielpen ons met de opstart. Nu verloopt de administratie via exxtra en moet ik zelf geen dingen meer uitzoeken.

  Ann
  ———-
  Budgethouder

  Door exxtra, verdien ik nu een centje bij. En tegelijk kan ik anderen helpen. Samen met de budgethouder bepaal ik maandelijks mijn uren. Die flexibiliteit maakt het voor mij interessant om bij te werken.

  Lindsay
  ———-
  Assistent

  Via exxtra kan ik mijn broer ondersteunen en wordt hij begeleidt door mensen uit zijn eigen netwerk. exxtra regelt de volledige administratie voor ons.

  Koen
  ———-
  Assistent

  laatste nieuws

  Wetravel2 en exxtra slaan de handen in elkaar

  Kristof Steegmans, zaakvoerder van Wetravel2. Startte in 2015 vanuit zijn eigen noden een reisorganisatie, gespecialiseerd... lees meer

  Toegang tot de exclusieve deals van Ekivita

  Voor alle exxtra gebruikers, is er toegang tot het voordelenplatform van Ekivita Edenred. Honderden superinteressante... lees meer

  Matching module voor nieuwe assistenten

  Ben je op zoek naar exxtra assistentie? Via onze Matching module, kunnen we doelgericht op... lees meer

  Ontdek ons nieuw en verbeterd platform

  Via ons vernieuwde platform krijg je toegang tot heel wat nuttige info en ontzorgen we... lees meer