Deel je verhaal met ons!

Ben je budgethouder en schakel je vrienden, familie of buren in? Vergoed assistenten via jouw budget dankzij TRIXXO Exxtra: een deeleconomieplatform, door het VAPH erkend.

Nood aan EXXTRA-assistentie?

Via ons vernieuwde platform zoeken we samen naar een match op maat. Benieuwd? Deeleconomie heeft heel wat voordelen:

 • Je bent via ons verzekerd als budgethouder, net als je assistent.
 • Je assistent kan tot € 7.170 bijverdienen aan een fiscaal voordelig tarief.
 • Je krijgt toegang tot het EKIVITA-platform om tot duizenden euro’s per jaar te besparen.

Hoe werkt het?

Meld je aan als budgethouder

Meld je online aan, bel ons of boek een huisbezoek. Heb je al een assistent? Of ben je op zoek? We gaan graag met je aan de slag!

Registreer de prestatie

Maandelijks registreer je de prestatie van je assistent. De methode kies je zelf: online of offline, makkelijk en snel.

Betaal je assistent

Je ontvangt een betalingsuitnodiging, die je kan betalen met je PVB/PAB (VAPH). Nadien is de factuur automatisch onderweg!

Wij betalen je assistent uit

TRIXXO Exxtra zorgt binnen 7 werkdagen voor een vlotte en correcte uitbetaling. Zo kan je op beide oren slapen wat de financiële kant betreft.

Bereken hoeveel uren assistentie je kan inschakelen

Heb je hulp nodig bij de berekening, contacteer een medewerker van Trixxo Exxtra, en wij helpen je graag verder.

Deze simulatie hanteert een servicekost van 14%.

* uurvergoeding = uurvergoeding + servicekost + BTW op servicekost

Jouw budget laat toe:

In jouw voorbeeld kan je
0.00 uren
assistentie registreren.
Indien je budget € 7.170 overschrijdt, dien je meerdere assistenten in te zetten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de belangrijkste vragen per categorie.
Geen geschikt antwoord gevonden? Bel ons gerust op het nummer 0471 66 38 25 of 0471 66 11 39 (tijdens de kantooruren).

Algemeen

Trixxo Exxtra is een erkend platform voor deeleconomie. In Vlaanderen kan je dankzij deeleconomie bijklussen zonder een speciaal statuut en dat tegen een gunstig fiscaal tarief.

Wij brengen de opdrachtgever en de assistent met elkaar in contact. De activiteit speelt zich steeds af in de privésfeer. Dit kan gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij vervoer, gezelschap, ondersteuning tijdens vrijetijdsbesteding, nachtopvang, allerlei kluswerken,…

Wij zorgen voor de facturatie naar de opdrachtgever/budgethouder en de uitbetaling naar de assistent. Ook zijn we de schakel en matchen we opdrachtgever/budgethouder aan nieuwe assistenten. Inbegrepen is er voor zowel de opdrachtgever als de assistent een verzekering afgesloten.

Grotendeels zijn onze gebruikers andersvaliden die een assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen

Met dit budget kunnen ze zorg en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders. 

 • Iedereen ouder dan 18 jaar
 • Gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, arbeiders,…
 • Ongeacht of je deeltijds werkt, voltijds werkt of niet tewerkgesteld bent
 • Ontvanger van een onderbrekingsuitkering (ouderschapsverlof, medisch zorgverlof,…)

EXXTRA aandacht voor gepensioneerden

 • Zolang je onder de fiscale limiet blijft, worden de inkomsten niet beschouwd als beroepsinkomsten en hebben deze in principe geen invloed op je pensioen
 • Voor sommige uitkeringen kunnen er afwijkende regels van toepassing zijn, afhankelijk van een aantal factoren.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of via onderstaande link: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen of neem contact op met ons.

EXXTRA aandacht voor personen met een uitkering

Via de mutualiteit

 • Indien je een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, kan je werken via Trixxo Exxtra zonder je uitkering te verliezen.
 • Alvorens dien je een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit en bekom je de goedkeuring van de mutualiteit.
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

Via de RVA

 • Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan je werken via Trixxo Exxtra. Wel zal je hiervan aangifte moeten doen bij de uitbetalingsinstelling.
 • Voor de dagen dat je werkt via Trixxo Exxtra, zal je geen uitkering ontvangen.
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

EXXTRA aandacht voor studenten

 • Ook als student kan je assistent worden bij Trixxo Exxtra! Werken via deeleconomie kan probleemloos gecombineerd worden met je studentenjob. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden
 • Je eigen belastingen: de uren die je werkt via Trixxo Exxtra, tellen niet mee voor je urencontingent van 600 uur (in 2023). Als je minder verdient dan de fiscale limiet, betaal je ook 10,7% belasting, of in sommige gevallen zelfs helemaal geen belasting!
 • De belastingen van je ouders: als je meer verdient dan een bepaald bedrag ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belasting betalen. Het maximumbedrag verandert jaarlijks en is afhankelijk van je gezinssituatie. Je kan het maximumbedrag steeds raadplegen via www.studentatwork.be 

Let op: je inkomsten uit deeleconomie worden samengeteld met eventuele andere inkomsten die je verdient.
Voor meer informatie neem je best contact op met ons of kan je terecht op:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen#q4

Bij inschrijving ontvangt de budgethouder/opdrachtgever 2 overeenkomsten:

 • Overeenkomst tussen Trixxo en budgethouder/opdrachtgever. Deze moet ter goedkeuring worden aangeboden aan het VAPH.

VAPH:

  • Registreren als cash overeenkomst
  • Type: natuurlijke- of rechtspersoon
  • Organisatie: Trixxo Exxtra met ondernemingsnummer 0807.261.417

Assistent

Iedereen!!! Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig. Belangrijk is dat je graag zorg draagt voor anderen.

Het takenpakket van een persoonlijk assistent is niet welomschreven.

Je biedt hulp en ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten in de meest brede zin.

Je biedt assistentie in de niet professionele sfeer.
Dit kan gaan om hulp bij het wassen, aankleden, koken, boodschappen, ondersteuning bij vrije tijdsbesteding, vervoer, gezelschap,…

Voor specifieke medische verzorging dient de opdrachtgever/budgethouder professionals in te schakelen.

Je kan als budgethouder meerdere assistenten ter ondersteuning inschrijven. Je contactpersoon bij Trixxo Exxtra kan je hier verder in begeleiden.

Belastingen

Het bedrag van €7170 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon + de servicekost voor de opdrachtgever + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200))= €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • De assistent heeft dan €233,88 van de €7170 verdiend

De belasting wordt berekend op de som van het brutoloon + de servicekost + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur

 • 10 uur x €20 = €200
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200))= €200 + €28 + €5,88 = €233,88
 • €233,88 x 10,7% = €25,03

Inkomsten uit deeleconomie moet je aangeven via je belastingbrief. Trixxo Exxtra bezorgt hiervoor jaarlijks een fiscale fiche aan de assistent.

Als de inkomsten beschouwd worden als ‘diverse inkomsten’ worden deze belast aan 20%. De fiscus trekt wel automatisch 50% kosten af van je bruto inkomsten. De 20% belasting wordt dus berekend op de helft van je bruto inkomsten.

Daarom is Trixxo Exxtra verplicht om bij de uitbetaling van de assistent 10,7% belasting in te houden.

Let op: bovenstaande is enkel van toepassing indien de assistent onder de jaargrens van €7170 (2023) blijft.

Betalen en verdienen

 • Digitaal via ons platform
 • Maandelijkse automatische validatie
 • Per mail
 • Per post
 • Telefonisch

Je kiest als budgethouder/opdrachtgever zelf, op welk moment de prestatie geregistreerd wordt. Dit kan iedere dag van de maand, naargelang je eigen ritme.

Het uurtarief is steeds een afspraak tussen de opdrachtgever/budgethouder en de assistent.

Een deeleconomieplatform is niet bevoegd om de kostprijs van de dienstverlening te bepalen, noch een limiet voor het uurtarief op te leggen.

Het bruto uurloon wordt in onderling overleg bepaald tussen de assistent en de opdrachtgever/budgethouder. Er wordt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht.

Ontvang je graag een exacte berekening van bruto naar netto, contacteer een medewerker van Trixxo Exxtra.

Het aantal uur dat een assistent kan werken om onder de fiscale limiet te blijven, is afhankelijk van het uurloon.

Ontvang je graag een exacte berekening van het aantal uur op basis van het bruto uurloon, contacteer een medewerker van Trixxo Exxtra.  

Een assistent mag in 2023 tot €7.170 bruto bijverdienen via deeleconomie om te genieten van het verlaagd belastingtarief van 10,7%. Als je bewust kiest om het bedrag van €7.170 te overschrijden, zullen de inkomsten via deeleconomie als beroepsinkomsten worden behandeld, zowel voor de fiscus als voor de RSVZ. Overschrijding van het maximumbedrag, leidt er tevens toe dat het volgende inkomensjaar geen gebruik kan gemaakt worden van het fiscaal gunstregime voor deeleconomie.

Let op! Wanneer je bijvoorbeeld in december 2022 als assistent hebt gewerkt maar deze prestatie pas in 2023 doorgegeven en gefactureerd wordt, dan zal deze prestatie meetellen voor de limiet van 2023.

Via ons digitaal platform, kan zowel de opdrachtgever/budgethouder als de assistent op ieder moment de fiscale teller raadplegen.
Zodra de fiscale limiet wordt overschreden, is het ter bescherming van de assistent niet meer mogelijk om prestaties via het platform te registreren.
Wanneer de assistent kennis heeft genomen van de fiscale gevolgen en er bewust voor kiest om de limiet te overschrijden, wordt de toegang terug verleend.

De opdrachtgever registreert maandelijks de prestaties. Hierna ontvangt de opdrachtgever/budgethouder een betalingsuitnodiging.
Wij zorgen voor de uitbetaling van de assistent.

Meerdere keren per week worden de betalingen verwerkt.

Bij Trixxo Exxtra betaal je enkel wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening. Geen prestaties = geen kost. Onze servicekost bedraagt 14% op het prestatiebedrag (uurloon x aantal uur) en 21% BTW op de servicekost

Een voorbeeld: de assistent presteert 10 uur aan €20 per uur

 • 10 uur x €20 = €200 (uurloon x aantal uur)
 • 14% x €200 = €28 (servicekost)
 • 21% op 14% = €5.88 (BTW op de servicekost)
 • €200 + €28 + €5.88 = €233.88 (totale kost voor de opdrachtgever)

Wat krijg je ervoor terug:

 • Persoonlijke aanpak! Indien gewenst, plannen we vrijblijvend een huisbezoek om onze werking toe te lichten en/of de nodige documenten samen in orde te brengen.
 • Volledige administratieve ontzorging
 • Ongevallenpolis (assistent) en polis burgerlijke aansprakelijkheid (opdrachtgever). Klik hier voor meer info (PDF)
 • Heb je nood aan EXXTRA assistentie? Via ons vernieuwd platform zoeken we samen naar een match.
 • Toegang tot het EKIVITA platform, voor zowel budgethouders als assistenten. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • Trixxo is meer dan deeleconomie. Heb je nood aan een huishoudhulp of wil je de assistent tewerkstellen via interim contracten. Ook dat kan via ons.

Enkele getuigenissen

Dankzij de supervriendelijke medewerkers die altijd voor mij klaarstaan en het uiterst gebruiksvriendelijke platform van Trixxo Exxtra is het eenvoudig om de prestaties van mijn zoontje z’n assistenten te vergoeden. Dankzij Trixxo Exxtra kan ik het PAB van mijn zoontje perfect beheren.

Vanaf het eerste contact met Trixxo Exxtra, had ik het gevoel met mensen te praten die ik al heel lang ken. Ze begrepen me meteen. Door hun ervaring geven ze steeds een correct antwoord op mijn vragen. De opstart van een PVB is enorm chaotisch, met veel nieuwe info en tot voor kort ongekende richtlijnen waar je je moet aan houden. De medewerkers van Trixxo Exxtra hebben me hier zeer goed in begeleid en zijn vlot bereikbaar. Steeds leuk om met hen samen te werken!

“Mijn kind is mindervalide. Hij gaat door de dag naar een aangepaste school. Al jarenlang zorgen mijn vrouw en ik voor hem als zijn assistent. Zijn budget laat toe dat we daarvoor vergoed worden. Daar doe je het natuurlijk niet voor. Via Exxtra wordt alles goed geregeld. Dat geeft gemoedsrust. Ik ben nu verzekerd en mijn statuut is ook beter geregeld. Dat spaart ons een pak tijd aan administratie.”

“Mijn vader is al jaar en dag mijn assistent. Iemand van de bijstandsorganisatie raadde ons aan om deze hulp via Exxtra te officialiseren. Daarom vroeg ik Exxtra om alles over te nemen. Dat ging vlot. Ze bezorgden me de nodige documenten. Die legde ik eenmalig voor aan het VAPH. Nu verloopt alles via Exxtra. En moet ik zelf geen dingen meer uitzoeken.”