Deeleconomie

Trixxo Exxtra is een erkend platform voor deeleconomie. Maar wat houdt het juist in? Deeleconomie, ook wel sharing economy genoemd, is een sociaaleconomisch concept, waarbij burgers o.a. diensten met elkaar kunnen delen.

Bijverdienen zonder speciaal statuut

Dankzij dit systeem, kan je in Vlaanderen bijklussen zonder een speciaal statuut. Ben je student, gepensioneerd, loontrekkende, huisvrouw/huisman of zelfstandige? Dan kan je aan een gunstig fiscaal regime van 10.7% (belasting) bijverdienen. Trixxo Exxtra houdt de 10.7% belasting meteen af, zodat dit geen invloed heeft op je persoonsbelasting.

Trixxo Exxtra is een erkend deeleconomieplatform, wat betekent dat?

Wij brengen de opdrachtgever en de assistent met elkaar in contact. De activiteit speelt zich steeds af in de privésfeer. Dit kan gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij vervoer, gezelschap, ondersteuning tijdens vrijetijdsbesteding, nachtopvang, allerlei kluswerken,…

Wij zorgen voor de facturatie naar de opdrachtgever/budgethouder en de uitbetaling naar de assistent. Ook zijn we de schakel en matchen we opdrachtgever/budgethouder aan nieuwe assistenten. Inbegrepen is er voor zowel de opdrachtgever als de assistent een verzekering afgesloten.

Grotendeels zijn onze gebruikers andersvaliden die een assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen. Met dit budget kunnen ze zorg en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders.