Veelgestelde vragen & antwoorden

Hieronder vind je de belangrijkste vragen per categorie. Geen geschikt antwoord gevonden? Bel ons gerust op het nummer 0471 66 11 39 (tijdens de kantooruren).

Exxtra is een erkend platform voor deeleconomie. In Vlaanderen kan je dankzij deeleconomie bijklussen zonder een speciaal statuut en dat tegen een gunstig fiscaal tarief.

 • Wij brengen de opdrachtgever en de assistent met elkaar in contact. De activiteit speelt zich steeds af in de privésfeer. Dit kan gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, hulp bij huishoudelijke taken, hulp bij vervoer, gezelschap, ondersteuning tijdens vrijetijdsbesteding, nachtopvang, allerlei kluswerken,…
 • Wij zorgen voor de facturatie naar de opdrachtgever/budgethouder en de uitbetaling naar de assistent. Ook zijn we de schakel en matchen we opdrachtgever/budgethouder aan nieuwe assistenten. Inbegrepen is er voor zowel de opdrachtgever als de assistent een verzekering afgesloten.

Grotendeels zijn onze gebruikers andersvaliden die een assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen

Met dit budget kunnen ze zorg en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders.

 • Iedereen ouder dan 18 jaar;
 • Gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, arbeiders,…
 • Ongeacht of je deeltijds werkt, voltijds werkt of niet tewerkgesteld bent;
 • Ontvanger van een onderbrekingsuitkering (ouderschapsverlof, medisch zorgverlof,…).

EXXTRA aandacht voor gepensioneerden

 • Zolang je onder de fiscale limiet blijft, worden de inkomsten niet beschouwd als beroepsinkomsten en hebben deze in principe geen invloed op je pensioen;
 • Voor sommige uitkeringen kunnen er afwijkende regels van toepassing zijn, afhankelijk van een aantal factoren;
 • Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of via volgende link of neem contact op met ons.

EXXTRA aandacht voor personen met een uitkering

Via de mutualiteit

 • Indien je een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, kan je werken via Exxtra zonder je uitkering te verliezen;
 • Alvorens dien je een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit en bekom je de goedkeuring van de mutualiteit;
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

Via de RVA

 • Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan je werken via Exxtra. Wel zal je hiervan aangifte moeten doen bij de uitbetalingsinstelling;
 • Voor de dagen dat je werkt via Exxtra, zal je geen uitkering ontvangen;
 • Voor meer info neem contact op met ons en/of je uitbetalingsinstelling.

EXXTRA aandacht voor studenten

Ook als student kan je assistent worden bij Exxtra! Werken via deeleconomie kan probleemloos gecombineerd worden met je studentenjob. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:

 • Je eigen belastingen: De uren die je werkt via Exxtra, tellen niet mee voor je urencontingent van 600 uur (in 2023). Als je minder verdient dan de fiscale limiet, betaal je 10,7% belasting, of in sommige gevallen zelfs helemaal geen belasting.
 • De belastingen van je ouders: Als je meer verdient dan een bepaald bedrag ben je niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belasting betalen. Het maximumbedrag verandert jaarlijks en is afhankelijk van je gezinssituatie. Je kan het maximumbedrag steeds raadplegen via StudentAtWork.

Let op: je inkomsten uit deeleconomie worden samengeteld met eventuele andere inkomsten die je verdient.
Voor meer informatie neem je best contact op met ons of kan je terecht op

Bij inschrijving ontvangt de budgethouder/opdrachtgever twee overeenkomsten:

 • Overeenkomst tussen Exxtra en budgethouder & Exxtra en opdrachtgever. Deze moet ter goedkeuring worden aangeboden aan het VAPH.

VAPH:

 • Registreren als cash overeenkomst
 • Type: natuurlijke- of rechtspersoon
 • Organisatie: Exxtra met ondernemingsnummer 0807.261.417

Een budgethouder is een persoon met een beperking of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger aan wie het budget wordt toegekend. Je bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning je wenst te besteden met je budget, binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Het uurtarief wordt onderling afgesproken tussen opdrachtgever/budgethouder en klusser/assistent. De opdrachtgever geeft de prestaties door na afloop van een bepaalde periode en dit op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Je kiest als opdrachtgever zelf of je dit tweewekelijks of eerder maandelijks doet.

Het is de bedoeling dat de prestaties digitaal ingegeven worden op ons platform. Hierbij zal de opdrachtgever/budgethouder dadelijk een betalingsuitnodiging ontvangen. Zodra Exxtra de betaling ontvangen heeft, vergoeden wij onmiddellijk de klusser/assistent.

Het bedrag van €7.460 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon, plus de servicekost die de opdrachtgever hierop betaalt, plus de BTW op vermelde servicekost.

Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan een uurtarief van €10. Dan zou je denken dat de assistent €300 verdient, maar wat betaalt de budgethouder dan juist? Wel, dan tel je bij die €300, 14% servicekosten en 21% BTW op die 14% servicekosten.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder zal dus uiteindelijk €350,82 betalen.

Hoe zit het dan met de assistent? Wel, de assistent heeft in dit geval €350,82 van het maximale bedrag van €7.460 verdiend. Dat wil zeggen dat de assistent nog €7.109,18 mag verdienen dat jaar. We mogen het woord verdienen bij die €350,82 echter niet letterlijk nemen, want op die €350,82 wordt nog 10,7% belastingen geheven. Het resterende bedrag wordt van de oorspronkelijke €300 afgetrokken.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 42 = €262,46

De assistent krijgt dus uiteindelijk €262,46 voor zijn gepresteerde uren.

Wil je als persoon met een beperking een persoonsvolgend budget ‘PVB’ aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)? Volg deze stappen voor de aanvraagprocedure:

 1. Informatie verzamelen: Verzamel alle nodige informatie over je zorgbehoeften en levenssituatie.
 2. Contact met Dienst Ondersteuningsplan (DOP): Neem contact op met de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) voor begeleiding bij het opstellen van je persoonlijk ondersteuningsplan.
 3. Aanvraag indienen bij het VAPH: Dien je aanvraag in bij het VAPH met het ingevulde ondersteuningsplan en de nodige documenten.
 4. Multidisciplinair onderzoek: Het VAPH voor een onderzoek uit om je zorgbehoeften te beoordelen.
 5. Toekenning en budgetbepaling: Bij goedkeuring ontvang je een toekenning en wordt je PVB-budget bepaald op basis van je zorgnood.

Nodige documenten:

 • Identiteitsbewijs
 • Medische verslagen en attesten
 • Ondersteuningsplan opgesteld in samenwerking met DOP
 • Financiële informatie

Volg deze stappen en zorg ervoor dat je alle benodigde documenten hebt om je aanvraag soepel te laten verlopen. Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg de officiële website of neem contact op met onze experts voor persoonlijk advies.

Iedereen. Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig. Belangrijk is dat je graag zorg draagt voor anderen.

Het takenpakket van een persoonlijk assistent:

Als persoonlijk assistent bied je als het ware hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten van de andersvalide.

 • Je biedt hulp en ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten in de meest brede zin.
 • Je biedt assistentie in de niet professionele sfeer.
  • Dit kan gaan om hulp bij het wassen, aankleden, koken, boodschappen, ondersteuning bij vrije tijdsbesteding, vervoer, gezelschap,…
   • Voor specifieke medische verzorging dient de opdrachtgever/budgethouder professionals in te schakelen.

Je kan als budgethouder meerdere assistenten ter ondersteuning inschrijven. Je contactpersoon bij Exxtra kan je hier verder in begeleiden.

Beide systemen kunnen gecombineerd worden als onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • Een verschillend takenpakket.
 • In een andere periode. Je kan in het ene systeem eerst hulp bieden en dan overstappen naar het andere systeem.

De inkomsten uit beide systemen moeten niet worden opgeteld. In beide systemen kan het maximum bedrag worden bijverdiend.

 • Persoonlijke aanpak. Onze consulenten komen tot bij jou.
 • Makkelijk online platform:
  • Waar je transparant jouw prestaties en documenten kan raadplegen.
 • Je bent verzekert:
  • Wil je Exxtra bijverdienen? Via ons vernieuwd platform zoeken we samen naar een match.
 • Toegang tot ons EKIVITA platform. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • Exxtra is meer dan deeleconomie. Via onze collega’s van TRIXXO Jobs kan je ook via ons aan de slag als persoonlijk assistent op basis van uitzendcontracten.

Het uurtarief is steeds een afspraak tussen de opdrachtgever/budgethouder en de assistent. Een deeleconomieplatform is niet bevoegd om de kostprijs van de dienstverlening te bepalen, noch een limiet voor het uurtarief op te leggen.

Het bruto uurloon wordt in onderling overleg bepaald tussen de assistent en de opdrachtgever/budgethouder. Er wordt bij de uitbetaling 10,7% bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Ontvang je graag een exacte berekening van bruto naar netto, contacteer een medewerker van Exxtra.

Een assistent mag in 2023 tot €7.460 bruto bijverdienen via deeleconomie om te genieten van het verlaagd belastingtarief van 10,7%. Als je bewust kiest om het bedrag van €7.460 te overschrijden, zullen de inkomsten via deeleconomie als beroepsinkomsten worden behandeld, zowel voor de fiscus als voor de RSVZ. Overschrijding van het maximumbedrag, leidt er tevens toe dat het volgende inkomensjaar geen gebruik kan gemaakt worden van het fiscaal gunstregime voor deeleconomie.

Let op! Wanneer je bijvoorbeeld in december 2023 als assistent hebt gewerkt maar deze prestatie pas in 2024 doorgegeven en gefactureerd wordt, dan zal deze prestatie meetellen voor de limiet van 2024.

Via ons digitaal platform, kan zowel de opdrachtgever/budgethouder als de assistent op ieder moment de fiscale teller raadplegen. Zodra de fiscale limiet wordt overschreden, is het ter bescherming van de assistent niet meer mogelijk om prestaties via het platform te registreren. Wanneer de assistent kennis heeft genomen van de fiscale gevolgen en er bewust voor kiest om de limiet te overschrijden, wordt de toegang terug verleend.

De opdrachtgever registreert maandelijks de prestaties. Hierna ontvangt de opdrachtgever/budgethouder een betalingsuitnodiging.
Wij zorgen voor de uitbetaling van de assistent. Meerdere keren per week worden de betalingen verwerkt.

 1. Registratie van de prestatie;
 2. De opdrachtgever ontvangt de betalingsuitnodiging;
 3. Betaling ontvangen door Exxtra;
 4. Uitbetaling van de assistent;
 5. De opdrachtgever ontvangt de factuur.
 • Digitaal via ons platform
 • Maandelijkse automatische validatie
 • Per mail
 • Per post
 • Telefonisch

Je kiest als budgethouder/opdrachtgever zelf, op welk moment de prestatie geregistreerd wordt. Dit kan iedere dag van de maand, naargelang je eigen ritme.

Het aantal uur dat een assistent kan werken om onder de fiscale limiet te blijven, is afhankelijk van het uurloon. Ontvang je graag een exacte berekening van het aantal uur op basis van het bruto uurloon, contacteer een medewerker van Exxtra.  

Bij Exxtra betaal je enkel wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening. Geen prestaties = geen kost. Onze servicekost bedraagt 14% op het prestatiebedrag (uurloon x aantal uur) en 21% BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: de assistent presteert 10 uur aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200 (uurloon x aantal uur)
 • 14% x €200 = €28 (servicekost)
 • 21% op 14% = €5.88 (BTW op de servicekost)
 • €200 + €28 + €5.88 = €233.88 (totale kost voor de opdrachtgever)

Wat krijg je ervoor terug:

 • Persoonlijke aanpak! Indien gewenst, plannen we vrijblijvend een huisbezoek om onze werking toe te lichten en/of de nodige documenten samen in orde te brengen.
 • Volledige administratieve ontzorging
 • Ongevallenpolis (assistent) en polis burgerlijke aansprakelijkheid (opdrachtgever). Klik hier voor meer info. (PDF)
 • Heb je nood aan EXXTRA assistentie? Via ons vernieuwd platform zoeken we samen naar een match.
 • Toegang tot het EKIVITA platform, voor zowel budgethouders als assistenten. Via dit platform kan je via exclusieve kortingen tot duizenden euro’s per jaar besparen.
 • Exxtra is meer dan deeleconomie. Heb je nood aan een huishoudhulp of wil je de assistent tewerkstellen via interim contracten. Ook dat kan via ons.

Het belastingtarief voor de assistent wordt berekend op basis van het factuurbedrag voor de budgethouder. Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan €10 per uur, dan is dat in totaal €300. Je zou denken dat die €300 de verdiensten voor de assistent zijn, maar wat betaalt de budgethouder? Wel, dat is €300 plus 14% servicekosten plus 21% BTW op die 14%.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder betaalt dus uiteindelijk €350,82, wat wil zeggen dat de assistent/klusser in totaal al €350,82 van de maximale €6.540 heeft verdiend.

Maar krijgt de assistent ook dat volledige bedrag? Nee, de overheid legt op dat er een belasting van 10% wordt geheven. En deze wordt op zijn beurt verhoogd met 0,7% gemeentebelasting. Er zal dus een belasting van 10,7% verschuldigd zijn, die wordt ingehouden bij uitbetaling van de prestaties. Dat betekent dat de assistent €300 min 10,7% op die €350,82 krijgt.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 36,77 = €262,46

De assistent zal hier dus uiteindelijk €262,46 verdienen. En het factuurbedrag van €350,82 is voor de budgethouder.

De belasting wordt berekend op de som van het brutoloon + de servicekost + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200;
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200))= €200 + €28 + €5,88 = €233,88;
 • €233,88 x 10,7% = €25,03.

Inkomsten uit deeleconomie moet je aangeven via je belastingbrief. Exxtra bezorgt hiervoor jaarlijks een fiscale fiche aan de assistent.

 • Als de inkomsten beschouwd worden als ‘diverse inkomsten’ worden deze belast aan 20%. De fiscus trekt wel automatisch 50% kosten af van je bruto inkomsten. De 20% belasting wordt dus berekend op de helft van je bruto inkomsten.
  • Daarom is Exxtra verplicht om bij de uitbetaling van de assistent 10,7% belasting in te houden.

Let op: bovenstaande is enkel van toepassing indien de assistent onder de jaargrens van €7.170 (2023) blijft.

Het bedrag van €7.460 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon + de servicekost voor de opdrachtgever + de BTW op de servicekost.

Een voorbeeld: je hebt 10 uur gepresteerd aan €20 per uur:

 • 10 uur x €20 = €200;
 • €200 + (14% x €200) + (21% x (14% x €200)= €200 + €28 + €5,88 = €233,88;
 • De assistent heeft dan €233,88 van de €7.170 verdiend.