Samen zorg dragen voor anderen

Wilt jouw organisatie meer weten over onze werking? Wie weet kunnen we elkaar versterken! TRIXXO Exxtra zorgt voor een duidelijk samenwerkingsverband én biedt ondersteuning om je medewerkers of leden te ontzorgen. Elk partnership is uniek, dus laat ons samen de mogelijkheden bekijken…

Ontdek onze partners

Hieronder vind je enkele partners waarmee we momenteel samenwerken.
Heeft jouw organisatie zin om samen te werken met TRIXXO Exxtra? Neem telefonisch contact op of vul het online formulier in.

 

Veelgestelde vragen

Het uurtarief wordt onderling afgesproken tussen opdrachtgever/budgethouder en klusser/assistent. De opdrachtgever geeft de prestaties door na afloop van een bepaalde periode en dit op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Je kiest als opdrachtgever zelf of je dit tweewekelijks of eerder maandelijks doet.

Het is de bedoeling dat de prestaties digitaal ingegeven worden op ons platform. Hierbij zal de opdrachtgever/budgethouder dadelijk een betalingsuitnodiging ontvangen. Zodra Trixxo Exxtra de betaling ontvangen heeft, vergoeden wij onmiddellijk de klusser/assistent.

In 2022 mag een assistent €6.540 verdienen via deeleconomie. Dat wil zeggen dat €6.540 het maximale bedrag is dat een assistent mag verdienen om te genieten van de beperkte belasting van 10%. Je moet er rekening mee houden dat dit berekend wordt op wat uitbetaald wordt in dat betreffende jaar, ook al gaat het om prestaties van een ander jaar.

Dus wanneer je bijvoorbeeld in december 2021 als assistent gewerkt hebt, maar deze prestaties worden pas in 2022 doorgegeven, dan zullen deze prestaties voor 2022 meetellen en dus niet voor 2021.

Het bedrag van €6.540 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon, plus de servicekost die de opdrachtgever hierop betaalt, plus de BTW op vermelde servicekost.

Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan een uurtarief van €10. Dan zou je denken dat de assistent €300 verdient, maar wat betaalt de budgethouder dan juist? Wel, dan tel je bij die €300, 14% servicekosten en 21% BTW op die 14% servicekosten.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder zal dus uiteindelijk €350,82 betalen.

Hoe zit het dan met de assistent? Wel, de assistent heeft in dit geval €350,82 van het maximale bedrag van €6.540 verdiend. Dat wil zeggen dat de assistent nog €6.189,18 mag verdienen dat jaar. We mogen het woord verdienen bij die €350,82 echter niet letterlijk nemen, want op die €350,82 wordt nog 10,7% belastingen geheven. Het resterende bedrag wordt van de oorspronkelijke €300 afgetrokken.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 42 = €262,46

De assistent krijgt dus uiteindelijk €350,82 voor zijn gepresteerde uren.

Op ons digitale platform kan de opdrachtgever/budgethouder op elk moment zien op hoeveel de fiscale teller van elke klusser/assistent staat. Als je prestaties zou ingeven, waardoor de limiet van € 6.540 wordt overschreden, krijg je een waarschuwing en moet je dus bevestigen dat je boven dat bedrag wil gaan (wetende dat je dan meer belast wordt). Kortom, je zou de limiet van €6.540 kunnen overschrijden bij het ingeven van prestaties, nadat je op ‘bevestigen’ drukt.

Elke Belg die 18 jaar of ouder is, kan bijverdienen via deeleconomie. Dus ook gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, deeltijds werkenden… Echter, wie een uitkering geniet wegens werkloosheid, ziekte of invaliditeit, zal de uitkering niet toegekend krijgen voor de dagen dat men in de deeleconomie werkt.

Stel: je hebt een ziekte-uitkering en werkt tegelijkertijd als assistent. Dan zal je vergoed worden als assistent, maar de uitkeringsinstantie zal hiervan op de hoogte zijn. De dagen waarop je als assistent gewerkt hebt, zal je geen ziekte-uitkering krijgen.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Een voorbeeld hiervan is iemand met een ziekte-uitkering wegens een burn-out. Deze mag dan bijvoorbeeld van de dokter wel 12 uur per week werken én heeft hier een specifiek attest voor. Op die manier kan je dan wel via deeleconomie werken, zonder je uitkering te verliezen.

In principe iedereen. Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig, maar in de praktijk verkiezen we mensen die graag zorgen voor iemand, een groot hart hebben voor anderen en vrij vaak zien we dat ze in de medische sector zijn tewerkgesteld. Men doet dit meestal als bijverdienste, bij iemand uit de omgeving.

Enkele voorbeelden:

  • Je bent verpleegster en je wil nog een centje bijverdienen door mensen te gaan helpen.
  • Je doet boodschappen voor je buurvrouw en zij vergoedt jou hiervoor.
  • Je helpt een familielid dat andersvalide is en je wordt daarvoor vergoed. Mensen die andersvalide zijn, hebben een persoonlijk assistentiebudget om mensen uit de al dan niet professionele omgeving te vergoeden.

Het takenpakket van een persoonlijke assistent is niet welomschreven. Als persoonlijk assistent bied je als het ware hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten van de andersvalide, en dit in de meest brede zin.

Dit kan gaan om hulp bij het wassen en aankleden, koken en boodschappen doen. De persoonlijke assistent kan de andersvalide ook vervoeren en begeleiden naar allerlei activiteiten. Diens aanwezigheid voor een babbel, een spelletje samen… kan ook veel betekenen. Samengevat bied je assistentie in de niet professionele sfeer. Als het gaat om specifieke verzorging schakelt men professionals in die een medische achtergrond hebben, wat van de assistenten niet wordt verwacht.

Het belastingtarief voor de assistent wordt berekend op basis van het factuurbedrag voor de budgethouder. Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan €10 per uur, dan is dat in totaal €300. Je zou denken dat die €300 de verdiensten voor de assistent zijn, maar wat betaalt de budgethouder? Wel, dat is €300 plus 14% servicekosten plus 21% BTW op die 14%.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder betaalt dus uiteindelijk €350,82, wat wil zeggen dat de assistent/klusser in totaal al €350,82 van de maximale €6.540 heeft verdiend.

Maar krijgt de assistent ook dat volledige bedrag? Nee, de overheid legt op dat er een belasting van 10% wordt geheven. En deze wordt op zijn beurt verhoogd met 0,7% gemeentebelasting. Er zal dus een belasting van 10,7% verschuldigd zijn, die wordt ingehouden bij uitbetaling van de prestaties. Dat betekent dat de assistent €300 min 10,7% op die €350,82 krijgt.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 36,77 = €262,46

De assistent zal hier dus uiteindelijk €262,46 verdienen. En het factuurbedrag van €350,82 is voor de budgethouder.

Als je als assistent de limiet van €6.540 die je mag verdienen niet overschrijdt, dan is het fiscaal voordelig en word je enkel met 10,7% belast (overheid + gemeentebelasting). Ga je wel boven die €6.540, dan wordt het volledige bedrag (en dus niet enkel de extra hoeveelheid die je boven die limiet gaat) belast. Dit wordt dan bij je (andere) inkomen opgeteld.

Stel dat de assistent €5.000 via Exxtra verdient, dan krijgt deze een fiscale fiche waarop het bedrag staat dat hij/zij verdiend heeft. Trixxo Exxtra is verplicht om het bedrag verdiend per assistent in een bepaald jaar door te geven aan FOD Financiën, waardoor deze weet dat die assistent €5.000 via deeleconomie verdiend heeft.

Tegelijk werken als vrijwilliger voor organisatie X en in het kader van deeleconomie voor een andere opdrachtgever is mogelijk. Vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding ingeven, maar dat bedrag wordt niet opgeteld bij de €6.540 die ze via deeleconomie mogen verdienen. Die twee staan los van elkaar. Je mag wel niet vrijwilliger en assistent zijn voor eenzelfde opdrachtgever.

Tegelijk werken via verenigingswerk voor organisatie X en in het kader van deeleconomie voor een andere opdrachtgever is mogelijk. Verdiende bedragen worden wel opgeteld en moeten gecumuleerd onder de limiet blijven.

Wie een uitkering geniet wegens ziekte of invaliditeit, zal de uitkering niet toegekend krijgen voor de dagen dat men in de deeleconomie werkt. In uitzonderlijke gevallen wordt dit toch toegestaan.

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH geeft om de assistentie voor uw andersvalide kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige andersvalide zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kunt u kiezen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Een budgethouder is een persoon met een beperking of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger aan wie het budget wordt toegekend. Je bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning je wenst te besteden met je budget, binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Enkele getuigenissen

“Mijn kind is mindervalide. Hij gaat door de dag naar een aangepaste school. Al jarenlang zorgen mijn vrouw en ik voor hem als zijn assistent. Zijn budget laat toe dat we daarvoor vergoed worden. Daar doe je het natuurlijk niet voor. Via Exxtra wordt alles goed geregeld. Dat geeft gemoedsrust. Ik ben nu verzekerd en mijn statuut is ook beter geregeld. Dat spaart ons een pak tijd aan administratie.”

“Ik heb me bij Exxtra aangemeld omdat ik, naast mijn job in de bibliotheek, nog wat tijd over had. En het zorgende spreekt me aan. De mensen van Exxtra hebben me ingezet bij een ouder koppel. Ze wonen nog zelfstandig. Maar de laatste tijd viel de vrouw af en toe, en riep haar echtgenoot hulp in bij de buren. Die beelden spookten sindsdien bij de kinderen door hun hoofd. Daarom deden zij een beroep op Exxtra voor het zoeken van een geschikte assistent. Ik kom ’s avonds langs, sla een praatje en blijf slapen in de logeerkamer. Dat stelt de kinderen gerust. En ’s morgens staat het ontbijt lekker voor hen klaar.”

“Mijn vader is al jaar en dag mijn assistent. Iemand van de bijstandsorganisatie raadde ons aan om deze hulp via Exxtra te officialiseren. Daarom vroeg ik Exxtra om alles over te nemen. Dat ging vlot. Ze bezorgden me de nodige documenten. Die legde ik eenmalig voor aan het VAPH. Nu verloopt alles via Exxtra. En moet ik zelf geen dingen meer uitzoeken.”